عادات روزانه و مهم کارآفرینان

 در اینجا 15 کاروجود دارد که تاثیرگذاران تجاری در برنامه زمانی بسیار شلوغ خود برای آنها جایی باز میکنند.
1) صرف صبحانه:

به منظور کار در منتهای عملکرد خود، بدنتان نیاز به سوخت دارد. به جای گرفتن تنها یک فنجان قهوه در راه محل کار خود، دقایقی را به خوردن یک وعده غذایی یا نوشیدن پروتئین مایع اختصاص دهید؛ حتی اگر در راه رفتن باشید.
2) طراحی روز:

اولین کار صبحتان این باشد که به تقویم خود نگاه کنید و برنامه خود را اولویتبندی کنید. اگر در زمان خاصی از روز بیشترین کار را انجام دهید، آن ساعات را برای ساعت کاری در نظر بگیرید. من بهترین کار را صبحها انجام میدهم، بنابراین سعی میکنم ۹۰ دقیقه را به نوشتن اختصاص دهم پیش از اینکه حواسپرتیهای روزانه آغاز شوند. وقتی که در حال انجام این کار هستید، استراحتهای کوتاهمدت در طی روز در نظر بگیرید که میانوعدههای سالم بخورید وانرژی خود را در سطح بالا حفظ کنید.
3) چک نکردن سریع ایمیل ها:

بسیار دشوار است که به عنوان اولین کار صبح به سراغ گوشی هوشمند خود نروید و نبینید که چه کسی به شما ایمیل فرستاده است. اغلب چک کردن ایمیل پرتشدن حواس از کاری است که میخواهید روی آن تمرکز داشته باشید. سعی کنید که تا ساعت ۹ یا ۱۰ صبح، بعد از اینکه یکی از کارهای مهم لیست کارهایتان را به انجام رساندید، صبر کنید و بعد ایمیلهایتان را چک کنید. اگر روی پروژه مهمی کار میکنید، سعی کنید ایمیل خود را بیشتر از سه بار در روز چک نکنید.
4) مشخص بودن  هدف و مقصد:

در آغاز هر روز دقایقی را به یادآوری اهداف شرکت خود اختصاص دهید. در مورد مشتریان مهم و اینکه کدام بخش از تجارتتان سوددهی بیشتری دارد، فکر کنید. اغلب اوقات درگیر جزییات امور روزانه خود میشویم و فراموش میکنیم که چه چیزی برایمان خوشبختی و منفعت میآورد.
5) انجام یک کار:

ما در دنیایی زندگی میکنیم که چندکاره بودن مورد ستایش است. متاسفانه وقتی کارهای زیادی دارید که انجام بدهید، ممکن است با انقطاعها و کارهای غیرمهم حواستان پرت شود. برای موثر و پرباربودن، اولویتبندی کنید، هر وقت امکان داشت کارها را به دیگران واگذار کنید و خود متمرکز باشید.
6) انجام تصویرسازی:

شاید احمقانه به نظر برسد اما چشمان خود را ببندید و موفقیت خود را ببینید. تصور کنید که وقتی به هدف خود میرسید چه احساسی خواهید داشت. تصویرسازی ذهنی ابزاری قدرتمند است و کمک میکند تا آرزوهای خود را پیش روی خود داشته باشید. همچنین میتواند تصویری از چیزی را که میخواهید انجام شود داشته باشید. برای مثال، اگر به سفر به یک شهر علاقه دارید، تصویری از نماد آن شهر را روی میز خود بچسبانید.
7) نه گفتن:

کارآفرینان در قبول هر چیزی که بر سر راهشان قرار میگیرد تحت فشار قرار میگیرند. اما همه موقعیتها به نفع شما یا تجارتتان نیست. زمان ارزشمندترین کالای ماست. در انتخاب چیزی که با انجامش موافقت میکنید دقت داشته باشید.
8) ارزش قائل بودن برای وقت:

برخلاف پول، وقت، منبعی غیر قابل برگشت است. راهی برای افزایش آن وجود ندارد. از زمان خود محافظت کنید و آن را صرف انجام کارهایی کنید که بیشترین اهمیت را برای شما و شرکتتان دارد. تا جاییکه امکان دارد از حواسپرتی اجتناب کنید. چه شما امکاناتی را فراهم کنید یا در جلسهای حضوری یا آنلاین شرکت کنید، زمان دقیق آغاز و پایان آن را بدانید. هروقت کسی درخواست جلسه یا مشاوره با شما را دارد، پرسشها را از قبل بپرسید تا بتوانید تحقیقات خود را زودتر انجام دهید. این کار باعث میشود سروقت و آماده برای کار باشید.
9) محول کردن کارها:

در روزهای اول کارم، فکر میکردم میتوانم پولام را پسانداز کنم و همه کار را خودم انجام دهم. سپس دریافتم که کارهای کوچک و نه چندان مهم من را از انجام کارهایی که بیشترین درآمد را برای کسبوکارم به همراه دارد، دور نگه میدارد. من در حال سوختن و تمام شدن بودم. وقتی از کار لبریز میشوید نمیتوانید راه حلی را بیابید، کسی را به عنوان کمک استخدام کنید.
10) گوش دادن:

وقتی با همکار یا کارمندی صحبت میکنید، حضور ذهنی داشته باشید. برای درک چیزی که طرف مقابل میگوید، وقت بگذارید. مدیرانی که به خوبی گوش میدهند، از سوءتفاهم اجتناب میکنند و کمتر احتمال دارد که مجبور باشند درخواست توضیح بیشتر کنند.
11) شکرگذار بودن:

این را عادت روزانه خود کنید که بنشینید و برای همه موقعیتهایی که به شما عطا شده و تمامی چیزهایی که تاکنون انجام دادهاید، سپاسگزاری کنید. یادآوری موفقیتهای گذشتهتان شما را متمرکز، حاضر و مفید نگه میدارد.
12) بلند شدن و دور زدن:

. آیا میدانستید که نشستن هم نوع جدیدی از سیگارکشیدن است؟ این سبک زندگی رفت و آمد با اتومبیل و پشت میزنشینی میتواند برای سلامتیتان مضر باشد. مطالعات نشان داده که این امر میتواند خطر معلولیت، دیابت، بیماری قلبی و انواع خاصی از سرطان و مرض چاقی را افزایش دهد. مهم نیست که چه زمانی میتوانید این کار را انجام دهید اما دقایقی را صرف ایستادن و انجام فعالیتهایی در هر ساعت یا همین حدود کنید. این کار برای جسم و ذهنتان مفید است.
13) نفس عمیق کشیدن:

بسیاری افراد نفسهای سطحی میکشند. هر ساعت، از پشت میز خود برخیزید، بدن خود را بکشید و ۱۰ تا نفس عمیق بکشید. این استراحت سریع و افزایش اکسیژن باعث تجدید قوایتان برای کار بعدیتان میشود.
14) در نظر گرفتن یک استراحت در وقت ناهار:

از پشت میز خود برخیزید و هرجای دیگری ناهار بخورید. اگر در طول روز حتی نمیتوانید یک لحظه هم از کارتان دور باشید، ناهار را زمان ارتباطات کاری خود قرار دهید. در طول هفته جلسات ناهار با مشتریان مهم خود، آشنایان متخصص و دوستان ترتیب بدهید.
15) تمیز کردن میز:

در پایان هر روز، بینظمی را از میز خود دور کنید. خودکارها را سرجایشان بگذارید، کاغذهای باطله را جمع کنید و وسایل دیگر را صاف و مرتب کنید. میز مرتب، لوحی پاک برای روز بعدتان است و مانع از احساس فرورفتن در باتلاق کارهای دیروز میشود.