گفته ها و نوشته ها

۱۳۹۵/۰۶/۲۴

نامه جوانی به علامه طباطبایی

جوانی در نامه‌ای به علامه طباطبایی در دوران حیاتشان چنین نوشت: «محضر مبارک نخبة الفلاسفه آیة الله العظمی جناب آقای طباطبائی ادام الله عمرکم ماشاءالله، سلام […]