2017/01/19

آگاهی مدیران پروژه‌های فناوری اطلاعات

به اعتقاد کارشناسان مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات چالش‌برانگیز است و مدیران این پروژه‌ها باید به تمام جنبه‌های برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی، ازجمله تعیین آرمان، سازمان‌دهی، […]
2017/01/19

مديريت در یک نگاه

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا، پس از انقلاب صنعتی بوجود آمد. دامنه، نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده، اما مقصود […]
2017/01/17

مدیریت ریسک Risk Management

ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده . اگر تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک کمتر می شود .ما در دنیای […]
2017/01/17

مدیریت دانش

مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمان با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد […]
2017/01/17

مدیریت بحران

فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند. مدیریت بحران علمی […]
2017/01/15

مباحث عمومی مدیریت

تعریف مدیریت مدیریت از نظر لغت یعنی اداره کردن مدیریت، عبارتست از فرآیند اجتماعی، برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت، هماهنگی و کنترل در راستای تعیین و […]
2017/01/15

برنامه ریزی

برنامه ریزی به معنای پیش بینی آینده است. برنامه ریزی یعنی پاسخ به شش واژه: چه چیزی (نوع برنامه) چرا؟ (علت اجرای برنامه) چگونه؟ (نحوه اجرای […]
2017/01/15

مخاطب و مخاطب شناسی

تعریف مخاطب منظور از مخاطبین آن دسته نیروهای سازمان و مجموعه هستند که به شکل عام (توده مردم) و یا خاص از تسهیلات و خدمات سازمان […]
2017/01/12

کار جمعی(گروهی) و اهمیت آن در اسلام

یکی از اصول فرهنگی، کار جمعی و گروهی و ایجاد تفکر جمع گرایانه در بین افراد و نیروهای تحت تربیت و تشکیل انجمن، کانون، حزب، دانشگاه، […]
2017/01/12

کادرسازی فرهنگی

یکی از مهمترین اصول در کار فرهنگی، توجه به آینده و لزوم کادرسازی جهت جریان سازی فرهنگی و استمرار حرکتهای اصیل فرهنگی است. آشنایی با اصول […]
2017/01/12

فرهنگ و رسانه

فرهنگ در متداول ترین معنی خود مجموعه ای از تمامی توانایی های اکتسابی یک جامعه در طول تاریخ آن است که البته تمام توانایی ها و […]
2017/01/11

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

امروزه فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنعت ، از اهمیت ویژه ای در توسعه همه جانبه کشور و پیشرفت و […]